Dla kogo?

Dla kogo? Dogoterapia jest skuteczna zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Minimalny

wiek rozpoczęcia działań terapeutycznych to 24 miesiące. Naszymi odbiorcami są między

innymi osoby z autyzmem, MPD, z niepełonosprawnością intelektualną,

niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzieci i dorośli z zaburzeniami

psychiatrycznymi,osoby z niepełnosprawnością motoryki, osoby lękowe, dzieci i dorośli po

pogryzieniu przez psa.

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne między innymi w: szkołach specjalnych, przedszkolach

specjalnych, integracyjnych i terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach

środowiskowych i terapeutycznych, domach pomocy społecznej, szpitalach, w domach u

podopiecznych.

Zajęcia realizujemy głównie na terenie Województwa Małopolskiego.